Skip to main content

Pályázatok


MEDI-RADIOPHARMA KFT. az alábbi pályázatokon nyert támogatásokat projektek megvalósításához.

Speciális zártrendszerű oldatkészítő reaktor kaszkád rendszerek kifejlesztése a steril diagnosztikus és terápiás radiofarmakonok és más injekciós készítmények magas kihozatallal járó biztonságos előállítása céljából


 • A kedvezményezett neve: MEDI-RADIOPHARMA Egészségügyi Szervező, Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
 • A fejlesztés tárgya: „Speciális zártrendszerű oldatkészítő reaktor kaszkád rendszerek kifejlesztése a steril diagnosztikus és terápiás radiofarmakonok és más injekciós készítmények magas kihozatallal járó biztonságos előállítása céljából.”
 • A szerződött támogatás összege: 854 330 847 Ft
 • A projekt tartalmának bemutatása: A MEDIRADIOPHARMA Kft. jelen projektben olyan komplex beruházást hajt végre, ami újabb külföldi piacokon (USA, EU) történő megjelenéssel biztosítja az exportértékesítési volumen további jelentős növelését. Cél, hogy a fejlesztés hozzájáruljon magyar terméknevek, eljárások kiépítéséhez, megerősödéséhez.
  Ennek megfelelően a legnagyobb forgalommal bíró, az EU és USA piacán egyaránt hiányt mutató termék csoportokra valósul meg jelen projekt.
  Fenti céljának elérése érdekében a vállalkozás új, speciális, zártrendszerű oldatkészítő reaktor kaszkád rendszert fejleszt ki radiofarmakonok és steril gyógyszerek kontrollált magas kihozatali biztonságú előállítása céljából, három termékcsoport vonatkozásában.
  A cél elérésre érdekében a projekt keretében az alábbi tevékenységek valósulnak meg:
  1. Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök üzembehelyezése.
  2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, beüzemelése: napelem elhelyezése.
  3. Külpiaci megjelenéshez kapcsolódó marketing tevékenység és külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel.
  4. Kísérleti-fejlesztés során elvégzésre kerül azon kutatási fejlesztési munka, mely során a vállalkozás kollégái a projektben beszerzendő dedikált eszközökkel és felhasznált anyagokkal kidolgozzák az új technológiát, validálják azt, elkészítik regisztrációs dokumentációkat.
 • A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.06.30.

A MEDI-RADIOPHARMA KFft. aszeptikus radiofarmakon-gyártóüzem kapacitásának bővítése


 • A támogató neve: Pénzügyminisztérium
 • A kedvezményezett neve: MEDI-RADIOPHARMA KFT.
 • A projekt címe: A MEDI-RADIOPHARMA KFft. aszeptikus radiofarmakon-gyártóüzem kapacitásának bővítése
 • A szerződött támogatás összege: 57,03 millió Ft
 • A projekt tartalmának bemutatása:
  Jelen projektben a vállalkozás az alábbi tevékenységeket hajtja végre:
  - telephely bővítése: gyártó üzem kapacitásának bővítése
  - eszközbeszerzés: mosogató berendezés beszerzése
  - nyilvánosság biztosítása
 • A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.06.30.
 • A projekt azonosító száma: PM KKVTELEP 2018/3

A MEDI-RADIOPHARMA Kft.
gyógyszerkészítmény gyártó kapacitásának bővítése


 • Támogató neve: Pénzügyminisztérium
 • A kedvezményezett neve: MEDI-RADIOPHARMA Kft.
 • A projekt címe: A MEDI-RADIOPHARMA KFft. gyógyszerkészítmény gyártó kapacitásának bővítése
 • A szerződött támogatás összege: 22,69millióFt
 • A projekt tartalmának bemutatása: Jelen projektben a vállalkozás eszközbeszerzést hajt végre.
 • A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.12.31 
 • A projekt azonosító száma: PM_KKVESZKOZ_2018_A/19

A tüdő vizsgálatára alkalmas új, rekombináns serum albumin alapú radiofarmakon kifejlesztése


 • A kedvezményezett neve: MEDI-RADIOPHARMA Egészségügyi Szervező, Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
 • A projekt címe: A tüdő SPECT/CT illetve PET/CT készülékekkel történő vizsgálatára alkalmas új, rekombináns serum albumin alapú 99mTc és 68Ga izotópokkal jelölhető radiofarmakon előállítási eljárásának kifejlesztése
 • A szerződött támogatás összege: 220 275 062Ft
 • A támogatás mértéke (%-ban): 62,88%
 • A projekt tartalmának bemutatása: A MEDI-RADIOPHARMA Kft. jelen projektjében saját tapasztalataira alapozott önálló K+F+I tevékenysége révén jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes eljárást, nevezetesen új, rekombináns serum albumin alapú radiofarmakon előállítási eljárását kívánja kidolgozni.
  Az új eljárás eredményeképpen jön majd létre tüdő SPECT/CT illetve PET/CT készülékekkel történő vizsgálatára alkalmas, 99m-Tc (gamma sugárzó) és a 68-Ga (pozitron sugárzó) izotópokkal jelezhető rekombináns serum albumin alapú radiofarmakon készlet prototípusa, steril, pirogénmentes formában, liofilizálva. A projektben végrehajtandó kémiai, radiokémiai és állatkísérletes vizsgálatok segítségével olyan, validált-előállítási eljárást tartalmazó dokumentáció kerül majd a cég által összeállításra, amely alkalmas gyógyszerként hazai és külföldi regisztrációra.
 • A projekt befejezési dátuma: 2019.12.31.
 • A projekt azonosító száma: VEKOP-2.1.1-15-2016-00082

Új radioaktív gyógyszer kifejlesztése a tüdő megbetegedéseinek diagnosztizálására, terápia eredményességének követésére.


A MEDI-RADIOPHARMA Kft. 397 640 284Ft támogatást nyert a PIACVEZÉRELT KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS PROJEKTEK TÁMOGATÁSA 2020-1.1.2-PIACI KFI pályázati kiíráson a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal pályázat keretéből. Jelen támogatás segítségével a MEDI-RADIOPHARMA  Kft. új radioaktív gyógyszert fejleszt ki a tüdő megbetegedéseinek diagnosztizálására, terápia eredményességének követésére.

 • A kedvezményezett neve: MEDI-RADIOPHARMA Kft.
 • A projekt címe: Új, zárt-rendszerű aszeptikus technológia kifejlesztése a tüdő megbetegedéseinek kimutatására alkalmasa új összetételű, hHSA alapú radioaktív gyógyszer biztonságos és gazdaságos előállítására
 • A szerződött támogatás összege: 397 640 284
 • A támogatás mértéke (%-ban): 65,89%
 • A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.12.31.
 • A projekt azonosító száma: 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00057
 • A projekt tartalmának bemutatása: Jelen projektben fejlesztendő új, piacképes eljárás révén a társadalom széles rétegét érintő megbetegedések (tüdő, lép, máj, csontvelő malignus és egyéb elváltozásai) korai diagnosztizálására, terápiájára, kiújulás detektálására non-invazív módon alkalmas radiofarmakonok folyamatos, stabil ellátása biztosítható, megszüntetve jelenlegi termékhiányt. 
 • A projekt konkrét eredményei: Új eljárás: fehérje alapú radioaktív gyógyszerek 10-100 mikrométeres, egy lépésben történő kontrollált előállításra irányuló, zártrendszerű, precíziós, automatikus aszeptikus technológiája - új termék: tüdő inhalációs és perfúziós vizsgálatára alkalmas radiofarmakon. Az új termék stabilitása 24 órás lesz (szemben a jelenlegi termék 6-8 órával). A fejlesztés eredményképpen megtörténik az új termék regisztrációs dokumentációjának gyógyszerhatóságokhoz történő benyújtása és elindul az értékesítés a világ több országában. A kutatás hátterét A MEDI-RADIOPHARMA Kft. által kidolgozott és sikeresen művelt teljes innovációs ciklust felölelő kutatás-fejlesztési stratégia - melynek megvalósítói jelen projektben is résztvevő, tapasztalt kutatók – biztosítja. 
  A 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00057 számú projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított támogatással, a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása pályázati program finaszírozásában valósul meg.

CONTACT